21 March 2017

Atribut Kepimpinan sekolah agama abad ke 21

Salah satu ciri tersendiri pemimpin sekolah agama abad ke 21 ialah kemampuan intelektualnya dalam menangani dan membawa perubahan yang dituntut. Intelektual pemimpin bukan sahaja keupayaannya dari IQ tetapi juga  logical thinking, creative thinking, dan practical thinking

No comments:

Post a Comment

Sila beri komen secara ilmiah